“ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค5 พร้อม รอง.ผบช. ภ.5 จัดพิธีต้อนรับและส่งมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง.ผบก.-สว.ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย วาระประจำปี2559” (มีคลิป)

“ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค5 พร้อม รอง.ผบช. ภ.5 จัดพิธีต้อนรับและส่งมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง.ผบก.-สว.ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย วาระประจำปี2559”

เวลา13. 30น. วันที่14มิ.ย.2560 พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 ประธานเปิดพิธีพร้อม พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รอง.ผบช.5(ปป1) ,พล.ต.ต. อาชวันต์ โชติกเสถียร รอง.ผบช.ภ.5(จต.1),พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์รอง. ผบช.ภ.5(บร1),พล.ต.ต. มนตรี สัมบุณณานนท์รอง.ผบช.ภ.5(มค1)รอง.ผบช.ภ.5เข้าร่วมพิธีการส่งมอบนโยบายให้กับข้าราชการที่โยกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใน สำนักงานตำรวจภูธร. ภาค ๕.ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน แต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการลงมา ถึงระดับสารวัตร ในส่วนของตำรวจภูธร. ภาค ๕ มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาและสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่ง. จำนวน. ๔๖๘ นาย


ในการรายงานตัว. มีผู้เข้ารายงานตัว. ๔๖๘ นาย. แบ่งเป็น.
– ระดับ. รองผู้บังคับการ. จำนวน. ๒๓ นาย
– ระดับ ผู้กำกับการ. จำนวน. ๕๘ นาย
– ระดับ รอง ผู้กำกับกับการ จำนวน. ๑๕๒ นาย
– ระดับ. สารวัตร. จำนวน. ๒๓๕
– นายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕
ในพิธีการนี้ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และรอง.ผบช.ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ใน สนง.ตร.ภ.5 พร้อมทั้งให้โอวาทในการทำงาน
เพื่่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ปฏิบัติงานด้วย ความสามัคคี ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้ยึดถึงหลักคุณธรรม จริยะธรรม ของทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ดูแลประชาชนให้สงบและเรียบร้อยในทุกเขตรับผิดชอบทั้ง 8จว.ภาคเหนือ

ทั้งนี้นโยบายของผบช.ภ.5 สั่งเน้นย้ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกหน่วย ทุกนาย ดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตน ดูแลปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์และคำนึงถึงเกียรติของตำรวจให้มาก ให้อยู่ในกรอบภายใต้นโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งตำรวจภูธร. ภาค ๕ และรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕ ที่รับผิดชอบ. กำกับ. ดูแล งานแต่ละด้าน. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติิ ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน. ด้วยความมุ่งมั่นและร่วมกันนำพาองค์กรตำรวจ. ให้คงอยู่ในจิตสำนึกของประชาชนว่าตำรวจยังเป็นที่พึ่งพา. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน. ภายใต้หลักการและพันธะกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.

###นางสาว พวงเพชร จันทร์ดี/นางสาว พรหมยากร คำศรี รายงาน###

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

Related posts