ชุมพร – เปิดชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดชุมพร (ชมคลิป)

ชุมพร – เปิดชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดชุมพร

 

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนพพร อุสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสมัญญา ดิโอโชน รีสอร์ท ชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดชุมพรก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่22 กรกฎาคม2562 โดยสมาชิกชมรมคาวบอยคนรักม้าจังหวัดชุมพร สำนักงานชมรมตั้งอยู่ ณ ดิโอโซน รีสอร์ท โดยจัดตังชมรมขึ้นตาม พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของ จังหวัดชุมพรสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ


นายจำรัส พรมพฤก (ประธานชมรมคีพาขี่ม้าจังหวัดชุมพร) เปิดเผยว่า ชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดชุมพรมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมของชมรม เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกายจิตใจ สังคม และสติปัญญา 2.เพื่อใช้กิจกรรมของชมรมไปพัฒนาความมีจริยธรรม ความมีระเบียบ วินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เคารพกติกาและอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย ได้อย่างมีความสุข 3.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างสมาชิก 4.เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาศูนย์เยาวชน มีผู้ข้าร่วมพิธีปิดในวันนี้

ประกอบด้ายสมาชิกชมรมคาวบอยคนรักม้าจังหวัดชุมพร สมาชิกชมรมคาวบอยจังหวัดชุมพร นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ,โรงเรียนวังเด็กวัฒนา,โรงเรียนศรียาภัย,โรงเรียนวัดสุบรรณนิมิดและโรงเรียนบ้านละมุ หน่วยงานราชการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร สำนักงานการกีฬาแห่ง ประเทศไทยจังหวัดชุมพร,เทศบาลเมืองชุมพร ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร, ร.25 พัน1 ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร,ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนสาขาชุมพร ชมรมสุขภาพต่างๆในจังหวัดชุมพร ประชาชนทั่วไป และที่สำคัญทางชมรมได้รับเกียรติจากผู้ฝึกสอนกีฬาขี่ม้าทีมชาติ นายสมโภชน์ เพ็ชรเล็ก มาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการขี่ม้าที่ถูกต้องและวิธี สร้างนักกีฬาขี่ม้าเพื่อพัฒนากีฬาขี่ม้าสู่ระดับสากลมุ่งสู่ทีมชาติ พร้อมสาธิต การขี่ม้าโดยคุณอรพิน เพ็ชรเล็ก นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติ


นายนพ พรอุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร เผย กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดชมรม”กีฬาขี่ม้าจังหวัดชุมพรในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การขี่ม้าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและสร้างการพัฒนา ศักยภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดีช่วยพัฒนาทั้งทักษะ ความสามารถเฉพาะตัว,การสื่อสาร,และความแข็งแรงของร่างกายในการนี้กระผมขอชื่นชมผู้จัดตั้งชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดชุมพร จากคำกล่าวรายงานคือสมาชิกชมรมคาวบอยคนรักม้าจังหวัดชุมพรที่ ได้ริเริ่มกิจกรรมดีๆ ได้มองเห็นอนาคตของยาวชนเพื่อสร้างฝันและ พัฒนากีฬาขี่ม้าสู่ระดับสากลมุ่งสู่ทีมชาติ

ซึ่งทางชมรมได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและเพื่อเยาวชนมาโดยตลอดกระผมขอแสดงความชื่อชมทุกท่านซึ่งในวันนี้มีทั้งหน่วยงาน ราชการ เอกชนนักเรียนและประชาชนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ทุกคนเป็นผู้ที่โชคดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีเปิดชมรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบกิจกรรมของชมรมแล้วยังได้รับความรู้ด้าน ทักษะการขี่ม้าที่ถูกต้องจากผู้ฝึกสอนกีฬาขี่ม้าชาติและสาธิตการขี่ม้าโดยนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติ กระผมขอให้พิธีเปิดชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดชุมพรในวันนี้ดำเนิน ไปอย่างราบรื่น สำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts