กระบี่ เร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทาน โดยตัดโค่น 1500 ไร่เสร็จกลางเดือนนี้ และอีกส่วนกำลังตรวจสอบพิกัด และการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของผู้ถือครอง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมายและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

กระบี่ เร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทาน โดยตัดโค่น 1500 ไร่เสร็จกลางเดือนนี้ และอีกส่วนกำลังตรวจสอบพิกัด และการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของผู้ถือครอง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมายและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

วันที่ 3 ก.ย.62 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จาการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล ประจำสัปดาห์ ว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาพื้นที่สวนปาล์มที่หมดสัมปทาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ว่า ในการประชุมหารือกันนั้นพบว่า จังหวัดกระบี่มีพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทานจำนวน 14 ราย

โดย 2 ราย มีคดีกับกรมป่าไม้ ซึ่งความคืบหน้าการดำเนินการในพื้นที่ของอำเภอเขาพนมจำนวน 1,500 ไร่ ได้ดำเนินการตัดโค่นไปแล้วจำนวน 1,000 ไร่ ส่วนที่เหลือจะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยในกลางเดือนกันยายนนี้ ขณะที่อีกรายอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนของที่ดิน ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการบุกรุกที่สาธารณะ และ ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิในที่ดินที่แท้จริงจะต้องฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล เบื้องต้นในการตรวจสอบพบว่า มีพื้นที่ที่เป็นแปลงอยู่นอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ส่วนพื้นที่ที่มีการออก นส.3 ไปแล้ว และพื้นที่ที่เดิมอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ต่อมาได้ประกาศว่าเป็นพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนกระบี่ จะต้องมีการตรวจสอบว่าออกก่อนการประกาศเขตป่าคุ้มครองเมื่อปี 2515 หรือไม่ สำหรับ พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนกว่า 4,000 ไร่ ในอำเภอปลายพระยา ราษฏรเดิมอยู่แล้ว ได้มีการจัดให้ประชาชนกว่า 3,000 ไร่ ทั้งนี้ในวันที่ 17กันยายน 25692 จะมีการประชุมเพื่อสรุปถึงปัญหา แนวทางการดำเนินการ มาตรการ ทางเลือก และการตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ภายในกฎหมายที่กำหนด

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts