ชื่นชม ผู้ประกอบการตัวอย่าง ทำตาข่ายปลาประดิษฐ์สนับสนุนให้ทิ้งขยะ เพื่อให้ชายหาดเกาะลันตาสวยงาม

ชื่นชม ผู้ประกอบการตัวอย่าง ทำตาข่ายปลาประดิษฐ์สนับสนุนให้ทิ้งขยะ เพื่อให้ชายหาดเกาะลันตาสวยงาม

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. จากกรณีที่มีการโพสเฟสบุ๊คของนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ โดยโพสต์ข้อความว่า “Coco cape Lanta resort ที่นำร่องสนับสนุนให้ทิ้งขยะ ในตาข่ายปลาประดิษฐ์บริเวณหาดคอกวางเพื่อลดขยะในทะเล” ซึ่งได้ชื่นชม เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ประกอบการ ในด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเล


เนื่องจากภาวะขยะที่ถูกคลื่นชัดขึ้นมา มักเกิดเป็นประจำทุกปีในช่วง เดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงมรสุม ทะเลจะพัดพาเอาเศษวัสดุ ซากพืช ซากสัตว์จากทะเลโดยรอบบริเวณเกาะลันตาซึ่งติดต่อกับพื้นที่หลายจังหวัด รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมากองบนชายหาด ไม่ได้เกิดจากการทิ้งขยะโดยชุมชนอย่างใด ซึ่งอำเภอเกาะลันตาได้บูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารในพื้นที่เก็บขยะชายหาดเพื่อการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ทางทะเล


โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการอยู่ในแนวชายหาด ได้เก็บขยะบริเวณหน้าหาดเป็นประจำทุกวัน และทางผู้ประกอบการได้ทำตาข่ายปลาประดิษฐ์นำร่องสนับสนุนให้ทิ้งขยะ เพื่อให้ชายหาดเกาะลันตาสวยงาม เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts