สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 กระทรวงยุติธรรม จับมือเครือข่าย มุ่งเป้าหมาย ทำความเข้าใจในเรื่องนโยบายกัญชา (ชมคลิป)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 กระทรวงยุติธรรม จับมือเครือข่าย มุ่งเป้าหมาย ทำความเข้าใจในเรื่องนโยบายกัญชา

 

วันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการความรู้ นโยบายกัญชา โดยมีนายถาวร เนียมนำ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 กล่าวรายงาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติงานด้านยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ได้ อีกทั้งให้ผู้เช้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้นโยบายเกี่ยวกับกัญชาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้อย่างถูกต้อง


ขณะเดียวกัน ทางด้านนายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) กล่าวว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ที่ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน และระบุกัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 ที่ห้ามเสพและครอบครอง แต่จากผลวิจัยพบสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งหลายประเทศได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ที่เปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค และใช้ทางการแพทย์ได้

ดังนั้น จึงเป็นที่ต้องมีการสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น ของพระราชบัญญัติงานด้านยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ทำโดยชอบด้วยกฎหมาย สร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศและป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา อีกด้วย
ซึ่งมีในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน

รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี0855032477 ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts