‘รองผู้การฯสตม.’เวิร์คช็อปติวเข้ม‘พ.ร.บ.คนเข้าเมือง-โครงสร้างหน้าที่’ให้สตม.ใหม่รุ่น2

‘รองผู้การฯสตม.’เวิร์คช็อปติวเข้ม‘พ.ร.บ.คนเข้าเมือง-โครงสร้างหน้าที่’ให้สตม.ใหม่รุ่น2

 


3 กันยายน 2562 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(รองผบก.อก.สตม.) ปฏิบัติราชการ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1(รองผบก.ตม.1) , พ.ต.อ.สุนทร อรุณนรา รอง ผบก.สส.สตม. และ พ.ต.ท.ระลึก อินทรัศมี สว.กก.2 บก.สส.สตม. เป็นผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย “กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

และอำนาจโครงสร้างหน้าที่ของหน่วยในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง” ระหว่างเวลา 13.00 น.-17.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2562 ให้กับบุคคลภายนอกที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2(ศฝร.ภ.2) จ.ชลบุรี


พ.ต.อ.ภัคพงศ์ กล่าวว่า การอบรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่บรรจุใหม่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และความรู้ความสามารถในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ผบช.สตม.) ที่จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจใหม่ดังกล่าว เพื่อสร้างเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้มีความรู้ความสามารถทดแทนกันได้ตลอดเวลา

โดยตำรวจใหม่ดังกล่าวแม้จะเป็นระดับชั้นประทวน แต่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทมากมายหลายคน มีความรู้ความสามารถจบจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีคุณภาพ และผ่านการสอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ข้อสอบซึ่งค่อนข้างยากมาได้ จึงถือเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการเรียนและความรู้ต่างๆจะสามารถทำงานให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เป็นอย่างดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างแน่นอน

Related posts