กลุ่มจิตอาสา กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม Big Clean Day รวมพลังกลางสายฝน เก็บขยะจุดชมวิว ยอดเขาวัดถ้ำเสือ ดูแลแหล่งท่องเที่ยวไร้ขยะพลาสติก (ชมคลิป)

กลุ่มจิตอาสา กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม Big Clean Day รวมพลังกลางสายฝน เก็บขยะจุดชมวิว ยอดเขาวัดถ้ำเสือ ดูแลแหล่งท่องเที่ยวไร้ขยะพลาสติก

 

 

เมื่อเวลา 08.00น.วันที่ 2 ก.ย.62 ที่วัดถ้ำเสือวิปัสสนา ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ. กระบี่ บริเวณทางจุดชมวิวยอดเขาวัดถ้ำเสือ จิตอาสา นักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ประชาชน นักท่องเที่ยว กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม Big Clean Day เก็บขยะจาก จุดชมวิว บนยอดเขา ลงตามบันได้ 1,237 ขั้น เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดขยะ โดยจิตอาสาทั้ง 200 กว่าคน ได้เดินลงเก็บ กวาด ขยะตามซอกหิน บริเวณรอบๆบันไดทั้งสองฝั่ง กลางสายฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่อง


นายเอนก จารุเกียรติกุล ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กล่าวว่า กิจกรรม Big Clean Day เก็บขยะจาก จุดชมวิว บนยอดเขาวัดถ้ำเสือ ได้ดำเนินกิจกรรมมาแล้ว 5 ปีติดต่อกัน โดยกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ ที่ต้องการเห็นแหล่งท่องเที่ยว ปลอดขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ที่พบเห็นเป็นจำนวนมาก จากการฝูงลิง ที่นำขวดน้ำ ถุงพลาสติกไปทิ้งตามบันไดตลอดเส้นทาง ดังนั้นการที่เราจะดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาดร่มรื่น ในฐานะคนกระบี่ซึ่งเป็นเจ้าบ้านต้องช่วยกันรักษาความสะอาด รักษาสถานที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จากทั่วโลก แหล่งท่องเที่ยวบ้านเราคนกระบี่ต้องช่วยกันดูแลรักษาร่วมกัน


สำหรับปริมาณขยะในวันนี้ ประมาณ 100 กิโลกรัม ทั้ง พลาสติก ขวดน้ำ กระดาษ เศษไม้ ซึ่งทางจิตอาสาได้นำมารวมกัน เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดแยกประเภท ตามประเภทของขยะเพื่อดำเนินการจัดเก็บให้เป็นระบบต่อไป
สำหรับวัดถ้ำเสือวิปัสสนา ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ. กระบี่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี เนื่องจากจุดเด่นของวัดที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวชอบ และฮิตที่สุด คือการเดินขึ้นบันได้ 1,237 ขั้น เพื่อกราบไหว้รอยพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธรูปจำลอง และการถ่ายภาพจุดชมวิว 360 องค์ศา ที่สามารถมองเห็นวิวรอบตัวเมืองกระบี่อย่างชัดเจน สัมผัสลมหนาว และสายหมอกยามเช้า


โดยกลุ่มจิตอาสา ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ประชาชน นักท่องเที่ยว และกลุ่มออกกำลังกายที่ชื่นชอบในการเดิน วิ่ง ขึ้นยอดเขาวัดถ้ำเสื้อ กลุ่มเด็กวัง กลุ่มกระบี่รัน กลุ่มข้าราชการ ที่ร่วมกิจกรรมเก็บยะมาตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บ.หาดทิพย์สาขากระบี่ บ.พีพีทัวร์ ร้านบิ๊กเบนตลาดเก่า บ.อเลคเทค แอนจิเนียนิ่งจำกัดหาดใหญ่ บ.ศรีเจริญ ร่วมสมทบข้าวของเครื่องใช้ในการทำกิจกรรม Big Clean Day ในครั้งนี้

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts