สุพรรณบุรี เปิดโครงการติวเข้ม “English We Like” ปีที่  11 (ชมคลิป)

สุพรรณบุรี เปิดโครงการติวเข้ม “English We Like” ปีที่  11

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการติวเข้ม “English We Like” ปีที่  11 อาจารย์สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสงวนหญิง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี

นายกฤตภัค  สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในวันนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ  “ English We Like” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life และเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

โครงการ “ English We Like” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กู๊ดวินฟูดส์ โปรดักส์ (ตูมตาม) ,บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) (ขนมปังฟาร์มเฮ้า) , บริษัท ปวีณ์มล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ KA) และบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้เด็กแบะเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

นภาพร ขัติยะ-รายงาน

Related posts