ระยอง จัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) ครั้งที่ 1 “นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ชุดไทยเที่ยวเมืองเก่ายมจินดา” (ชมคลิป)

ระยอง จัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) ครั้งที่ 1 “นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ชุดไทยเที่ยวเมืองเก่ายมจินดา”

 

 

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมเมืองเก่ายมจินดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง,นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง,นายโชดก วิริยะพงษ์ ประธานชมรมอนุรักษ์-ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง,วัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครระยอง, การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง, ชมรมร้านอาหารจังหวัดระยอง,


ท่านหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการชมรมอนุรักษ์-ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง,นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองโดยอำเภอเมืองระยองและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ร่วมกับชมรมอนุรักษ์-ฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยอง ร่วมจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีไทย เผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของพื้นที่

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสู่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวิถีไทย ตลอดจนดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีความชื่นชอบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีความหลากหลาย กลุ่มคนทำงานที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียด และกลุ่มเยาวชนที่ต้องการมีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระยอง


การจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) ภายใต้แนวคิด “นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ชุดไทยเที่ยวเมืองเก่ายมจินดา” ในครั้งนี้ ท่านจะได้พบกับการท่องเที่ยวในแบบวิถีไทย  ที่ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม การดำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้บรรยากาศของการจัดงานที่มาจากความตั้งใจของคณะทำงานทุกท่าน ถนนยมจินดา เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในอดีตเคยเป็นเส้นทางสัญจร ค้าขาย เป็นแหล่งที่ตั้งวัดวาอารามสำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มีวิถีชีวิตที่มีเรื่องราวความเป็นมายาวนาน

อีกทั้ง การส่งเสริมคุณค่าของถนนยมจินดาให้เป็นแหล่งรวมของวิถีไทยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กลางใจเมือง ซึ่งปัจจุบันได้เกิดกระแสนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น เพื่อที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และแสดงให้เห็นวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน
ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ช่วยส่งเสริมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และที่สำคัญนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เกิดภาพงานที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวสมควรได้รับการขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts