สมุทรปราการ-มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์รวมมูลค่ากว่า 92 ล้านบาท อุทิศแด่คุณพ่อสมเกียรติ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู

สมุทรปราการ-มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์รวมมูลค่ากว่า 92 ล้านบาท อุทิศแด่คุณพ่อสมเกียรติ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู

 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และอาสาสมัครร่วมกตัญญู จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจำนวน 13 แห่ง

อาทิเช่น เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด มอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิก แบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนใดออกไซค์และออกซิเจน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดงเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตร้าซาวด์ และอื่น ๆ อีกจำนวนหลายรายการร่วมมูลค่ากว่า20 ล้าน5 แสนบาท

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังได้มอบทุนการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปัญญาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ-สามเณร ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 91 ทุน, มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน

ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาของข้าราชการอำเภอบางพลี-องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่, บุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ สถาบันนิติเวชวิทยา-สถานีตำรวจภูธรบางพลี-สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว-สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บุตร-ธิดาของสื่อมวลชน, บุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู, บุตร-ธิดาของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูทุกเขต/จังหวัด ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี

โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาทุนละ 1,000.- บาท, มัธยมศึกษาทุนละ 1,500.- บาท, ปริญญาตรีทุนละ 3,000.- บาท จำนวน 1,267 ทุน รวมทั้งสิ้น 1,358 ทุน รวมกว่าหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท และ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน – ทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน-การกีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขต กทม.และต่างจังหวัด จำนวน 69 โรงเรียน โดยมอบให้เป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินกว่า 14,418,000 บาท และสนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานสืบสวน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

มอบข้าวสาร-อาหารแห้ง และเงินสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ คนชราและผู้ทุพพลภาพ ในเขตพื้นที่บางพลี จำนวน 1,500 ครอบครัว รวมมูลค่ากว่า 2,758,000 บาท นอกจากนี้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูยังมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยรับเป็นเจ้าภาพค่าอาหารสำหรับจัดเลี้ยงให้แก่ผู้แสวงบุญชาวพุทธ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ปีละ 1,200,000 บาท

และเนื่องในโอกาสสำคัญวันนี้ มูลนิธิร่วมกตัญญูได้มอบอุปกรณ์กู้ชีพ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุน การปฎิบัติงาน เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจำนวน 24 เขตมูลค่ากว่า 1,380,000 บาท รวมแล้วทั้งหมดในปีนี้ที่ทางมูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือบริจาคเป็นเงินจำนวนกว่า 92,194,599 บาท

 

อัฑฒ์ สุทธารักษ์ บก.บริหาร หนังสือพิมพ์ 4 เหล่าทัพ รายงาน

Related posts