มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประกวด RMUTR STAR 2019 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประกวด RMUTR STAR 2019 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม

 


มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประกวด RMUTR STAR 2019 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการประชาสัมพันธ์และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมหาวิทยาลัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี พร้อมกับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลายให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่จดจำในสังคมตลอดไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เป็น คนดี คนเก่ง ทำงานเป็น สามารถอยู่ในสังคมการประกอบการได้ และส่งเสริมสนับสนุนด้านนันทนาการและกิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา

โดยมี น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงาน ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และ อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.สุภี พงษ์พานิช ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ คุณนันท์นภัทร เจิมจุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญการ ประกวด – Contest Expert คุณอนุรี อนิลบล วิทยากรพิเศษ Life Kit Training คุณอาณาคิน นนทิประสิทธิ์ Mister Word Thailand 2019
คุณมารุต สาโรวาท ผู้กำกับการแสดง ละคร / ภาพยนตร์ คุณจุมพล โพธิสุวรรณ รองบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ คุณภัทลดา กุลภัคธนภัทร์ รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016
และนางแบบมืออาชีพ ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุม A508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ซึ่งผลการประกวด ปรากฏว่า


Mr.RMUTR 2019
– รางวัลชนะเลิศ Mr. RMUTR 2019 ได้แก่ M11 นายวิศรุต เพชรก้านแก้วมณี (รุต) คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ M10 นายภราดร เตี้ยเตี๊ยะ (เอิร์ธ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ M8 นายสัณหวัช กลิ่นนิ่มนวล (ก้อง) คณะอุตสหกรรมและเทคโนโลยีวิทยาเขตวังไกลกังวล
Miss RMUTR 2019
– รางวัลชนะเลิศ Miss RMUTR 2019 ได้แก่ L8
นางสาวณัฐณิชา บุญนาต (ณิชา) คณะอุตสหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตวังไกลกังวล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ L11
นางสาวฑิฆัมพร ดอนไพรนุช (เตย) คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา


– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ L2
นางสาวนรีพร ปั้นแจ้งอรุณ (นรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา
MISS QUEEN RMUTR 2019
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Q6 น้องสหรัฐ กลิ่นอุบล (มาร์คกี้) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ศาลายา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Q11
น้องจิรัชญา วงศ์ผู้ดีกว่า (แจ็คกี้) คณะบริหารธุรกิจพื้นที่ศาลายา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Q9
น้องนาราภัทร เจริญศิลป์ (ไฟท์เตอร์)


วิทยาลัยเพาะช่าง
– รางวัล Popular Vote Mr. RMUTR 2019 ได้แก่ M10 นายภราดร เตี้ยเตี๊ยะ (เอิร์ธ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา
– รางวัล Popular Vote Miss RMUTR 2019 ได้แก่ L1 นางสาวอารีรัตน์ เอี่ยมสำอางค์ (มิ้น) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล
– รางวัล Popular Vote MISS QUEEN RMUTR 2019 ได้แก่ Q6 น้องสหรัฐ กลิ่นอุบล (มาร์คกี้) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ศาลายา
– รางวัล Mr. RMUTR National Costume ได้แก่ M11 นายวิศรุต เพชรก้านแก้วมณี (รุต) คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา
– รางวัล Miss RMUTR National Costume ได้แก่ L2 นางสาวนรีพร ปั้นแจ้งอรุณ (นรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา


– รางวัล Miss QUEEN RMUTR National Costume ได้แก่ Q6 น้องสหรัฐ กลิ่นอุบล (มาร์คกี้) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ศาลายา
-รางวัลขวัญใจฟูราม่า Mr. ได้แก่ M10 นายภราดร เตี้ยเตี๊ยะ (เอิร์ธ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา
– รางวัลขวัญใจฟูราม่า Miss ได้แก่ L7 นางสาวกิตติมา ระวังภัย (มีน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พื้นที่ศาลายา
– รางวัล Best Costume Mr. RMUTR 2019 ได้แก่ M11 นายวิศรุต เพชรก้านแก้วมณี (รุต) คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา
– รางวัล Best Costume Miss RMUTR 2019 ได้แก่ L2 นางสาวนรีพร ปั้นแจ้งอรุณ (นรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา
– รางวัล Best Perfect Skin ได้แก่ L11 นางสาวฑิฆัมพร ดอนไพรนุช (เตย) คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา

Related posts