“ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์”แตกไลน์อาณาจักรทางธุรกิจ.. สานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา สอดรับนโยบาย แรงงานระบบMOU

บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนการดูแลการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง จัดว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่มีเพลงในการดูแลการจัดเก็บลิขสิทธิ์ กว่า 4,000 เพลง ซึ่งล่าสุดได้มีการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการ ไปยังผู้ใช้แรงงานชาวเมียนมา ที่มาใช้แรงงานในประเทศไทย

ชูเกียรติ บัวผาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท เอ็มพี ทรี โมบายเน็ทเวิร์ค จำกัด เปิดใจว่าทางบริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ ได้ร่วมลงทุนกับนักธุรกิจชาวเมียนมา เพื่อนำเพลงของเมียนมา กว่า 2,000 เพลง มาเผยแพร่ในประเทศไทย ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น และยูทูป ที่สามารถดาวน์โหลด ฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ โดยเดิมทีทางบริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ มีเพลงเมียนมา ราว 1,000 กว่าเพลง และรวมกับเพลงที่นำเข้ามาใหม่ครั้งนี้ จึงมีเพลงเมียนมา ทั้งหมด 3,000 กว่าเพลง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเป็นชาวเมียนมา ที่มาใช้แรงงานในประเทศไทย โดยการขยายกลุ่มตลาดครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเป็นการสานสัมพันธไมตรีทางธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องแรงงานเข้าระบบ MOU ( memorandum of understanding) ซึ่งต้องการกระตุ้นความร่วมมือทางการค้า กับองค์กรระหว่างประเทศ

ต่อข้อถามถึงเหตุผลที่ร่วมการค้ากับประเทศเมียนมา ชูเกียรติ บัวผาง กล่าวว่า ประเทศเมียนมา มีการพัฒนาความพร้อมและการเติบโตทางธุรกิจในหลายๆด้าน ประกอบกับชาวเมียนมา มีการเดินทางมาใช้แรงงานในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศ จะช่วยกระตุ้นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้โตเร็วขึ้น

ชูเกียรติ บัวผาง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ทาง บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ ยังขยายเครือข่ายทางธุรกิจ ด้วยการตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ของชาวเมียนมาที่ต้องการมาใช้แรงงานในประเทศไทย โดยศูนย์เหล่านี้ตั้งอยู่ที่ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของคนไทยที่มีเครือข่ายที่นั่น ถือเป็นการช่วยลดขั้นตอนที่ต้องมาตรวจในประเทศไทย

“ศูนย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวนี้ จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว ซึ่งหากตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงาน ณ จุดตรวจในประเทศไทย แล้วพบความผิดปกติ นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องนำพวกเขาส่งกลับประเทศ แต่ถ้าเราตรวจพบที่ประเทศของเขาก่อนเดินทางมายังประเทศไทย ก็เท่ากับช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนได้มากมายทีเดียว”

การขยายอาณาจักรทางธุรกิจของ บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ ซึ่งชูเกียรติ บัวผาง แย้มมาว่า จะมีการลงทุนที่ประเทศเมียนมา แบบแลกเปลี่ยนทางการค้า เช่น การจัดคอนเสิร์ตนำนักร้องไทยและเมียนมา ขึ้นเวทีทั้งในประเทศไทยและเมียนมา อีกทั้งการสร้างสถานที่จัดกิจกรรมในเรื่องของการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาชกมวย / กีฬาเอ็กซ์ตรีม( Extreme Sport) / โลโลเบส

Related posts