ยะลา​-ชาวยะลาตื่นตัวลงทะเบียน ซิม 2 แชะ อัตลักษณ์ ต่อเนื่อง (ชมคลิป)

ยะลา​-ชาวยะลาตื่นตัวลงทะเบียน ซิม 2 แชะ อัตลักษณ์ ต่อเนื่อง

 

วันนี้ (24 ส.ค. 62) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ กส.ทช.เขต 41และตัวแทนเครือข่ายให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ตั้ งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. เพื่อให้บริการ ลงทะเบียนซิมการ์ด และทาง กส.ทข.เขต 41 ยังได้เปิดบริการออกใบอนุญาตวิทยุสื่อสารเครื่องดำ (ข่ายสมัครเล่น) และวิทยุสื่อสารเครื่องแดง (ซีบี245) และออกใบอนุญาตขาย ติดตั้ง กล่องดาวเทียม ออกใบอนุญาต ขาย ซ่อม วิทยุสื่อสาร รับขึ้นทะเบียนโดรม อีกด้วย ขณะที่ประชาชนหลังได้รับข้อความแจ้งเตือนจากกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค 4 ให้ผู้ใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ทุกเครือข่ายที่ใช้งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้นำซิมและบัตรประชาชนมาลงทะเบียนซิมด้วยระบบตรวจสอบใบหน้า หรือ “2 แชะ อัตลักษณ์” ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง


นายสมคิด นาคะพิสุทธ์ ผู้อำนวยการ กส.ทข. เขต 41 เปิดเผยว่า ในวันนี้ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเดินทางไปลงทะเบียน ซิม 2 แชะ อัตลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. โดยได้นำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโทรศัพท์มือถือมาลงทะเบียน “ซิม 2 แชะ อัตลักษณ์” ที่ตัวแทนเครือข่ายมาให้บริการกันเป็นจำนวนมาก โดยตัวแทนเครือข่ายของแต่ละเครือข่ายได้จัดเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียน “ซิม 2 แชะ อัตลักษณ์” เพื่อความสะดวกของผู้มาลงทะเบียน


นายสมคิด นาคะพิสุทธ์ ผู้อำนวยการ กส.ทข. เขต 41 กล่าวอีกว่า พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา สามารถไปลงทะเบียนด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ณ จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อให้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการป้องกันการแอบอ้างการลงทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่ท่านไม่ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด โดยเฉพาะการนำซิมโทรศัพท์ฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ไปใช้ในการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน สำหรับประชาชนที่จะลงทะเบียน “ซิม 2 แชะ อัตลักษณ์” ก็จะต้องไปด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประชาชน ตัวจริง และสำเนา เครื่องและซิมการ์ด ไปด้วย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


ขณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกประกาศเพิ่มเติมในเรื่องมาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้เข้าถึงการให้บริการโดยง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจุดให้บริการย่อยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่เรียกว่า USER ผ่านแอปพลิเคชั่น “2 แชะ อัตลักษณ์” ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการย่อย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ CALL CENTER ของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ
สัมภาษณ์นายสมคิด นาคะพิสุทธ์ ผู้อำนวยการ กส.ทข. เขต 41 กรณีหากไม่ลงทะเบียน ปล่อยเสียง…ท้ายเฟรม

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998

Related posts