ฉะเชิงเทรา​ -​ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2562

ฉะเชิงเทรา​ -​ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2562

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ประเด็นการประชุม ว่าด้วยสาระสำคัญ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ข้อมูลหมอพื้นบ้าน ข้อมูลถิ่นกำเนิดสมุนไพร พื้นที่ต้นแบบและจุดเรียนรู้เรื่องสมุนไพร และพิจารณาการสนับสนุนการปลูก ผลิต วิจัย ครอบครอง จำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และแผนการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ปีงบประมาณ 2563 โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมจำนวน 28 คน

——————————————-

Related posts