#สุรินทร์# แม่ทัพภาคที่ 2 บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เมืองช้าง “แม้เป็นวันหยุด” (ชมคลิป)

#สุรินทร์# แม่ทัพภาคที่ 2 บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เมืองช้าง “แม้เป็นวันหยุด”

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ โดยเข้าติดตามความคืบหน้าการขุดเจาะน้ำบาดาล ภายในสถานีผลิตน้ำและศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 ดำเนินการขุดเจาะเพื่อสูบน้ำบาดาลขึ้นมาช่วยเติมน้ำให้ระบบประปา ของการประปาภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ในขณะที่ พันเอกสุรชิน กาญจนจิตติ (กาน-จะ-นะ-จิต-ติ)เลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกำลังพลชุดติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ เข้าติดตั้งระบบ

โอกาสนี้ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมการขุดเจาะน้ำบาดาลภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ซึ่งกำลังพลในสังกัดกรมทหารช่างที่ 2 กองพันทหารช่างที่ 202 กำลังเร่งทำการขุดเจาะ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของโรงเรียน สร้างความดีใจให้กับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อำเภอเมืองสุรินทร์ สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กำชับให้มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกับ กองกำลังสุรนารี ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและพื้นที่ในการเจาะบ่อบาดาล รวมถึงกำหนดจุดติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมระบบประปาท้องถิ่น

หรือตั้งเป็นจุดจ่ายน้ำให้กับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการขุดเจาะไปแล้ว 8 บ่อ และจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในการเดินทางมาครั้งนี้ มีนายประภัสสร์ มาลาลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พันเอกสาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25 นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ให้การต้อนรับ

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า 08132654228 ข่าว/ภาพ

Related posts