โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม โรงเรียนต้นแบบโครงการบูรณาการลดการบริโภคน้ำตาลและอาหารปลอดภัย (โรงเรียนอ่อนหวาน) เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม โรงเรียนต้นแบบโครงการบูรณาการลดการบริโภคน้ำตาลและอาหารปลอดภัย (โรงเรียนอ่อนหวาน) เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 

เมื่อวันที่13/08/62ที่ผ่านมา
นายมิตร คำเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย ที่ปรึกษากรมอนามัยและที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบโครงการบูรณาการลดการบริโภคน้ำตาลและอาหารปลอดภัย (โรงเรียนอ่อนหวาน)

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ร่วมกับกรมอนามัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมลดบริโภคน้ำตาลและส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย เพื่อลดอ้วนและโรคฟันผุ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีการจัดกิจกรรมลดการบริโภคน้ำตาลและจัดหาผัก ผลไม้ปลอดภัยให้กับนักเรียน


นายมิตรยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม มีนักเรียนจำนวน 107 คน ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา จำนวน 10 คน การที่เข้าโครงการต้นแบบโรงเรียนอ่อนหวาน เนื่องจากต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง โดยทางโรงเรียนให้นักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันในการปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน ปรับรสชาติอาหารให้อ่อนลง ลดรสหวาน มัน เค็ม รณรงค์ให้นักเรียนทาน

อาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเข้าเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเต้นประกอบเพลง หรือการเข้าฐานเครื่องเล่นต่างๆ ซึ่งเด็กทุกคนจะได้ฝึกการทรงตัวทั้งกระโดดมุด ปีน ป่าย พัฒนากล้ามเนื้อและพัฒนาสมองเมื่อได้ออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน ร่างกายก็จะกระปรี้กระเปร่า สมองโปร่ง และมีความสุข เขาก็จะเรียนอย่างมีความสุข ผลการเรียนก็ออกมาดี ผู้ปกครองก็มีความสุขและให้การยอมรับโรงเรียนมากขึ้น…

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts