สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สโมสรไลออนส์จันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม กาชาดปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ต้องขัง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผู้ต้องราชทัณฑ์แสดงพลังความจงรักภักดี ท่ามกลางสายฝน

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สโมสรไลออนส์จันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม กาชาดปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ต้องขัง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผู้ต้องราชทัณฑ์แสดงพลังความจงรักภักดี ท่ามกลางสายฝน

 

วันนี้ ( 13 ส.ค.62 ) ที่ ทัณฑสถานเปิด ทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย /สโมสรไลออนส์จันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมกาชาดปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ต้องขัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562โดยนาย พูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัด กล่าวรายงาน

และมี นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำ คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย / สโมสรไลอ้อนเมืองจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ร่วมกล่าวถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีจอมราชันย์ โอกาสนี้ผู้ต้องราชทัณฑ์ทันฑสถานเปิดทุ่งเบญจาได้สวนสนามแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ปฏิญาณตนจะประพฤติตัวเป็นคนดีอยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดไปชั่วชีวิต ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น คณะผู้ร่วมงานได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ตัวแทนผู้ต้องราชทัณฑ์ และ จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องราชทัณฑ์ ในทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาจำนวน 513 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts