มทบ.33 ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดี ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มทบ.33 ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดี ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. มณฑลทหารบกที่ 33 โดย พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมคณะแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 33 และกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายศุภช้ย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีฯ

นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากทุกสังกัดหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า รวมกว่า 2,000 คน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจแสดงความรัก ความเทิดทูน ถวายแด่องค์ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ด้วยการรวมพลังสามัคคีร่วมกันเป็นหมู่คณะประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างได้พร้อมใจตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพรศาล สถิตเป็นพระแม่มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดจิรัฐติกาล

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts