ทางหลวงชนบทเข้าฟื้นฟูเส้นทางสบโขง

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ทางหลวงชนบทเข้าฟื้นฟูเส้นทางสบโขง

 


นาย สาธิต คันธะวงศ์ หน.ทางหลวงชนบท อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทพร้อมเครื่องจักรได้เข้าทำการฟื้นฟูเส้นทางถนนหลวงชนบท สาย มส.3017 อุทยานแห่งชาติแม่เงา – สบโขง ภายหลังสถานการณ์น้ำลดเข้าสู่สาภาวะปกติ โดยทำการเปิดเส้นทางตักดินที่สไลด์ทับถมเส้นทางออก ซึ่งบ้างช่วงของถนนยังสามารถเปิดใช้ได้เพียง 1 ช่องทาง เนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ประกอบกับดินมีความชุ่มน้ำทำให้เกิดการเลื่อนไหลลงมาอยู่ตลอดเวลาหากมีฝนตกซ้ำ สำหรับช่วงที่ทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการคือ ระหว่างบ้านสบโขง – บ้านอุมโล๊ะ – บ้านนาดอย

จุดที่ดำเนินการแก้ไขมี 2 จุดที่ยังคงมีปัญหาดินโคลนเลื่อนไหลปิดทับเส้นทางตลอดเวลา คือ ช่วง กม.15 ก่อนเข้าสู่บ้านแม่หลุย และ กม.39 ก่อนเข้าสู่บ้านสบโขง การเดินทางที่ปลอดภัยในช่วงนี้ต้องอาศัยรถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทได้จัดเครื่องจักรไว้ประจำจุดและเจ้าหน้าที่ไว้ประจำ ณ จุดเสี่ยง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและเปิดเส้นทางให้ราษฏรกรณีเกิดดินโคลนเลื่อนไหลปิดทับเส้นทางในห้วงนี้ ซึ่งราษฏรที่เดินทางยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางรถยนต์ การใช้เส้นทางเรือยนต์วิ่งตามลำน้ำเงา ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของราษฏรในพื้นที่หมู่บ้านด้านในอีกหนึ่งช่องทางในช่วงนี้

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts