ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง (ชมคลิป)

ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 

 

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.62 พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชการการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ในโครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี 2562 โดยมี นางสาว บงกชธร เพิกนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ เป็นผู้รับ พร้อมทั้งมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ ในการสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาและสร้างทัศนคติให้กับเยาวชน และขอให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักและภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นประชากรที่มีคุณา ซึ่งนับเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 โดยการนำของผู้ใหญ่สมบุญ ดังก้อง ร่วมกับประชาชน เป็นอาคารเรียนชั่วคราวใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ สาขาอู่ตะเภา มอบหมายให้ นายป้อง ดังก้อง ครูใหญ่โรงเรียนอู่ตะเภาเป็นผู้ดูแล ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2507 ทางราชการกำหนดเปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยมีนายชาญ เอี่ยมละออง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันคือ นางสาว บงกชธร เพิกนิล
โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลา 58 ปี มีครู จำนวน 15 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 161 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพข่าว เจี๊ยบโฟกัส 082-531-3717

Related posts