ปทุมธานี-พิธีทำบุญเปิดป้ายศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พิธีทำบุญเปิดป้ายศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น .ที่โรงเรียนเตรียมอุดม ศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้จัด พิธีทำบุญเปิดป้ายศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนา ปทุมธานี ,นางอนงค์ มีปัญญา ครูที่ปรึกษาโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ แขกผู้มีเกียรติ ส่วนภายในงานได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสายไหม จำนวน 10 รูป


มาประกอบพิธีสงฆ์พร้อมทั้งเจริญน้ำพุทธมนต์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหลังเสร็จพิธีสงฆ์ ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ได้เปิดป้ายศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมมอบป้ายโรงเรียนเครือข่ายโครงการฯ ให้แก่ โรงเรียนเจริญวิทยา, โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , โรงเรียนธัญรัตน์ , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี , โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์

ต่อจากนั้น ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ประธานในพิธี ได้เข้าเยี่ยมชมสินค้างานประดิษฐ์ ของเด็กนักเรียน ด้านนายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนา ปทุมธานี กล่าวว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาปทุมธานีได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รุ่นที่ 2 จากสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รุ่นที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้นำเดินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งผลให้นักเรียน มีคุณสมบัติ 4 ประการคือ 1.นักเรียนมีทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการหรือการทำธุรกิจ “คิดเป็น ทำเป็น ขายเป็น” 2.นักเรียนมีคุณธรรมสู่ความสำเร็จการเป็นผู้ประกอบการ “ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่นกตัญญู รู้จักแบ่งปันสังคม ” 3.นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน ขายได้เชิงพาณิชย์ 4.นักเรียนรู้จักรักษา ทรัพย์สิน ทางปัญญาของตนเองไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเองผู้อื่น เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค รักษาภูมิปัญญาไทย ตามโมเดลประเทศไทย 4.0

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts