ชุมพร – โครงการสงเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปี๒๕๖๒(กิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน) (ชมคลิป)

ชุมพร – โครงการสงเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปี๒๕๖๒(กิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน)

 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายนพภา อินทรักษ์ ปลัดอำภอรักษาราชการแทนนายอำเภอละแม มาเป็นประธานเปิดโครงการสงเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปี๒๕๖๒(กิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน) ณ ที่ว่าการอำเภอละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการจัด(กิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน รวมพลคนรักแอโรบิก กิจกรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีเด็กเยาวชน และประชาชน ในอำเภอละแม จังหวัดชุมพรเข้าร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๓๐๐ คนกว่าคน เข้าร่วมกิจกรรม


นายยงยุทรหลิมวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลละแม เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย อัน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้จักใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงการมั่วสุมยาเสพติด ซึ่งการออกกำลังกายที่ถูกวิธีและถูกต้องตามหลักวิชาการจะช่วยให้อวัยวะทุกส่วนของ ร่างกาย ได้ออกแรงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วย ในการป้องกันโรคอันเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง,เทศบาลตำบลละแม โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม บริษัทหาดทริพย์จำกัดสาขาชุมพร สำนักงานประปาชุมพร ธนาคารกรุงไทยสาขา ละแม บริษัทมาสด้าสาขาละแม บริษัทอีซูซุสาขาละแม หจก.ชุมพร เหรียญทองมอเตอร์สาขาละแม โรน้ำแข็งทิพย์วารี หจก.ละแมทรายแก้ว ร้านไก่เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มไทเก๊กอำเภอละแม ชมรมแอรบิคทุกชมรม และผู้เกี่ยวข้องทุกทนที่ได้กรุณาร่วมกันให้การสนับสนุนโครงการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุคราะห์ในโอกาสต่อไป


นายนพภา อินทรักษ์ เผย ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒กิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นโอกาสเพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้ออก กำลังกาย อันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้จักใช้เวลาวงให้เกิดประโยชน์ซึ่งการออกกำลังกายที่ถูกวิธีและถูกต้องตาม หลักวิชาการจะช่วยให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้ออกแรงและสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยในการป้องกันโรคอันเกิดจากพฤติกรรม ที่ไม่ถูกต้อง ขอขอบคุณคณะผู้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดินทั้งภาครัฐภาคเอกชนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมในครั้ง ต่อไปจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ขออวยพรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้ออกกำลังกายอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีต่อไป และจงประสบความสุข ความเจริญตลอดไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts