ปทุมธานี-จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2562

ปทุมธานี-จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2562

 


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา19:00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ตำรวจ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ร่วมพิธีราชสดุดี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน ีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในอำเภอธัญบุรี หน่วยงาน ตำรวจ สมาคม ชมรม นักเรียน นักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร รวมกว่า 600 คน โดยนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำอาเศียรวาท และร่วมขับร้องบทเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีพระแม่ไทย และกล่าวคำว่า “ทรงพระเจริญ” จำนวน 3 ครั้ง โดยพร้อมเพรียงกันณเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ทรงพระประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชามาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts