มทบ.33 จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

มทบ.33 จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ,ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมคณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 33 , กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 600 คน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 600 คนณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ในการนี้พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32,ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมคณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 33 , กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ร่วมกันประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่างๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติล้วนเป็นไปเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ สร้างความเจริญรุ่งเรืองและนำความร่มเย็นมาสู่แก่เหล่าพสกนิกร ให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่ดีมีสุขภายใต้ร่มพระบารมีสืบไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts