ชุมพร เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ (ชมคลิป)

ชุมพร เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่เรือนจําจังหวัดชุมพร ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดําเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มาเป็นปีที่ 21 ซึ่งจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวดชุมพร แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดชุมพร นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัคร จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นประจําทุกปี

และในปี 2562 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้สนับสนุนเงินทุนให้จังหวัดชุมพร จัดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน และให้คําแนะนํา ปรึกษาแก่ผู้ต้องขังหญิง จํานวน 264 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงความสามารถด้านการรำมโนราห์ งานฝีมือการประดิษฐ์ดอกไม้ และสิ่งของต่างๆ ของผู้ต้องขังหญิง อีกด้วย

/ธนากร โกศลเมธี รายงานจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts