สระบุรี​ -​เปิดงาน”ลำนำป่าสักสระบุรี​ มหานทีแห่งชาติติพันธ์” (ชมคลิป)

สระบุรี​ -​เปิดงาน”ลำนำป่าสักสระบุรี​ มหานทีแห่งชาติติพันธ์”

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายแมนรัตน์​ รัตนสุคนธ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นประธาน​ มีคณะกรรมการจัดกิจกรรม​ ถนนคนเดิน​ วัฒนธรรมไท-ยวน​ ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี​ ณ​ บริเวณ​ กาดฮิมน้ำพระยาทด​ ตำบลพระยาทด​ อำเภอเสาไห้​ จังหวัดสระบุรี​ มีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

มีนาง​ ลฎาภา​ หิรัญวัฒนะกุล​ ผู้ช่วย​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี​ กล่าวรายงาน​ การจัดงานลำน้ำป่าสักสระบุรี​ มหานทีแห่งชาติติพันธ์​ ตามที่จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา​ จังหวัดสระบุรีได้จัดการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการนำเที่ยวสร้าง รายได้​ จากการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นจัดงานสระบุรีได้จัดงาน​ ระหว่างวันที่ 10- 12 สิงหาคม 2562 การจัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติติพันธ์​ เพื่อการแสดงเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เชื้อชาติต่างๆที่โยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในจังหวัดสระบุรี​

ที่มีความสวยงามเป็นอัตลักษณ์และสามารถอยู่กันสามัคคีกันเป็นคนไทยในพื้นถิ่นสระบุรี​ ในงานมีการแสดงแสง​ สีเสียง​ และเล่าตำนานสระบุรี​และขบวนแห่นานาชาติพันธ์​ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า​ พื้นบ้านและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเที่ยวชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีการกินอาหารของกินของชาติติพันธ์ต่างๆมีการจำหน่ายสินค้าของชุมชนภายในงาน

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน

Related posts