กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

 

 


เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจิกทะเล) การปลูกปะการัง (แบบไม่อาศัยเพศ) จำนวน 87 กิ่ง และกิจกรรม เก็บขยะ ฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายหาดและใต้ทะเล ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 200 คน ณ บริเวณอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี


พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษามหามงคลนี้ กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่เยาว
ชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม และตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลร่วมกันอีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645 รายงาน
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

Related posts