ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติพร้อมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คัดเลือกคุณแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูที่มีผลการเรียนช่วงชั้นด้วย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติพร้อมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คัดเลือกคุณแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูที่มีผลการเรียนช่วงชั้นด้วย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

 

วันที่ 9 สค.2562 / ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวนการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวอศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมร้องเพลงร่วมกันโดยมีคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน จํานวน 1,000 คน เข้าร่วมในพิธี

สําหรับการตักบาตรข่าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จํานวน 10 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้เล็งเห็นถึงวันสําคัญของทุกปี จึงได้จัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ได้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฎิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออํานวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยือต่อไป

หลังจากนั้น นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร ให้คุณแม่ดีเด่น จํานวน 12 คน และลูกกตัญญู พร้อมจากนั้นลูกกตัญญูได้แสดงความรักที่มีต่อแม่ที่ให้ความรักความหว่างใยพร้อมมอบดอกมะลิให้แม่ที่มีพระคุณต่อลูก พร้อมมอบทุกการศึกษา จํานวน 15 ทุน จํานวน 9,000 บาท หลังจากนั้นคณะครูและอาจารย์นักเรียนและแม่ดีเด่น ได้ร่วมกันปลูกต้นดอกมะลิและต้นพุดที่บริเวณโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts