คณะสงฆ์ อำเภอเกาะช้าง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ 6โรงเรียน รวม 223 ทุน

คณะสงฆ์ อำเภอเกาะช้าง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ 6โรงเรียน รวม 223 ทุน

 

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 9 ส.ค.62 ที่ภายในศาลาการเปรียญวัดคลองพร้าว หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแหลมมะขาม เจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นมัธยม ที่เรียนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ทั้งหมด 6 โรงเรียนในพื้นที่ อ.เกาะช้าง จำนวน 205 ทุนๆละ 500 บาท ภายใต้ชื่อ วันศึกษาสงเคราะห์(แจกทุนการศึกษา) นอกจากนี้ทางเจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง ได้มอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้พิเศษอีก จำนวน18 ทุนๆละ 500 บาท แยกเป็นโรงเรียนละ 3 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,500 บาท


พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์ ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนว่า เงินที่คณะสงฆ์ร่วมกันนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ตามโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นเงินของญาติโยมที่ถวายให้แด่พระสงฆ์ตามวัดต่างๆในพื้นที่ อ.เกาะช้าง ซึ่งแต่ละวัดจะมีการรวบรวมเงินเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาไว้ ทุกๆปีทางคณะสงฆ์ก็จะนำเงินดังกล่าว มาทำพิธีมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตร-หลานของญาติโยมแบบพร้อมๆกัน ในระดับอำเภอ ตามจำนวนของนักเรียน ที่ทางคณะครู-อาจารย์โรงเรียนแต่ละแห่งได้มีการคัดเลือกมา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของญาติโยม


ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ อ.เกาะช้างในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน-นักศึกษา ที่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมทางพุทธศาสนา สำหรับ นักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้จำนวน 205 ราย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองพร้าว จำนวน 123 ราย-โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม จำนวน 33 ราย-โรงเรียนวัดสลักเพชร จำนวน 17 ราย-โรงเรียนบ้านบางเบ้า จำนวน 15 ราย-โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป จำนวน 9 ราย-โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง จำนวน 8 ราย

ภาพ/ข่าว วรโชติ-เกาะช้าง/วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค/รายงาน

Related posts