มทบ.32 ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เปิดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา  

มทบ.32 ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เปิดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา

 


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา โดยมี คุณมุกดา ท้วมเสม ประธานแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 32

พร้อมด้วยพันเอก สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ,พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32,พันเอก เมธา ณ พิกุล   รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32,พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี,พันโท ทินกร วงศ์ศรี รองผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32   ข้าราชการทหาร , ชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 32   , กำลังพลทหาร และ รด.จิตอาสาฯ  ร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลบริจาคโลหิตร่วมกัน  ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่สภากาชาดไทย ทั้งทรงห่วงใยในสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ซึ่งทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมุ่งหวังให้เหล่าอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ ได้มีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของพสกนิกร ทำให้อาณาประชาราษฎร์ต่างผาสุกร่มเย็นถ้วนหน้า ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลอย่างหาที่สุดมิได้

ดังนั้นมณฑลทหารบกที่ 32 จึงได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ถือโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตขึ้นในช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ ให้เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร นักศึกษาวิชาทหาร ได้รับทราบและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts