ปทุมธานี-โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ปักผ้าสไบมอญ) สำหรับประชาชน (ชมคลิป)

ปทุมธานี-โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ปักผ้าสไบมอญ) สำหรับประชาชน

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.09 น. โดยกศน.ตำบลคูคต ร่วมกับเทศบาลเมืองลำสามแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ปักผ้าสไบมอญ) สำหรับประชาชน โดยมีนางสาวดรุณี วัดแก้ว รองนายกเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ พ่วงเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว, นางเยาวลักษณ์ กาสิงห์ หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาการราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลำสามแก้ว, นายบันดาล พาละฤทธิ์ ครูกศน.ตำบลคูคต, นางสาวดวงดารา นภาคเวช รองประธานกลุ่ม กศน.ตำบลคูคต,


นายชัยสิงห์ ปัทนมกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการปักผ้าสไบมอญ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการอบรม ส่วนภายในงานนางสาวดรุณี วัดแก้ว รองนายกเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้กล่าวต้อนรับ ผู้ที่มาร่วมการอบรมและเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ปักผ้าสไบมอญ) สำหรับประชาชน ต่อจากนั้นนายชัยสิงห์ ปัทนมกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน การปักผ้าสไบมอญ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี ก็ได้มอบอุปกรณ์ในการปักผ้าสไบมอญแก่ผู้รับการอบรมและสอนเทคนิคในการปักผ้าสไบมอญแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ให้สวยงาม

ด้านนางสาวดรุณี วัดแก้ว รองนายกเทศบาลเมืองลำสามแก้ว กล่าวว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากนายบุญไกร บุญคุ้ม นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับโครงการในครั้งนี้ ซึ่งทาง กศน.ตำบลคูคต ได้ทำหนังสือมาทางเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการฝึกอบรมระยะสั้นการปักผ้าสไบมอญ ซึ่งทางเทศบาลเมืองลำสามแก้วมีความยินดีที่ทาง กศน.ตำบล คูคต มาใช้สถานที่กับกิจกรรมดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชนคนในพื้น ตำบลคูคตและเทศบาลเมืองลำสามแก้ว หลังจากได้รับความรู้ ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ในการอบรมไปต่อยอด สร้างอาชีพให้กับตัวเองและครอบครัวอีกหนึ่งช่องทาง

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts