ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พากลุ่มพัฒนาอ่างศิลา เข้าดูการผลิตถ่านอัดแท่งไร้มลพิษ เพื่อนำมาต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ให้กับชาวบ้าน (ชมคลิป)

ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พากลุ่มพัฒนาอ่างศิลา เข้าดูการผลิตถ่านอัดแท่งไร้มลพิษ เพื่อนำมาต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ให้กับชาวบ้าน

 

ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจ ชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล อดีตกำนันตำบลเสม็ด ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งเป็นกลุ่มพัฒนาอ่างศิลา ได้เข้าดูการผลิตถ่านอัดแท่งไร้มลพิษ ที่ทำจากเศษไม้เหลือใช้ อาทิกระบอกข้าว ซึ่งหมดประโยชน์ แล้วต้องมีการแยกไปทิ้ง เพราะหากมีการเผารวม จะทำให้เกิดควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


สอบถามนายชัยสิทธิ์ แก้วละมูน อายุ 55 ปี เผยว่า โดยโครงการนี้ ได้มีการประสบสำเร็จ มาแล้วในจังหวัดสมุทรสงคาม ลพบุรี ที่มีการจัดให้ชาวบ้านนำวัตถุดิบ เข้ามาฝึกการเผา และทางโรงงาน ก็จะรับซื้อ กิโลกรัมละ 4 บาท โดยที่ 1 เตาเผา ถัง 200 ลิตร สามารถ ผลิตได้ 7- 8 กิโลกรัม ใช้เวลาประมาณ 3 -4 ชั่วโมง เท่านั้น


ทางด้านนายวินัย พ้นภัยพาล ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า ได้เห็นว่าการเผาถ่าน ด้วยถังไร้มลพิษ เป็นประโยชน์ จึงจะนำเป็นช่องทาง ให้ชาวบ้าน ที่ได้ตัดกิ่งไม้ โดยเฉพาะกิ่งมะม่วง เพื่อเป็นการต่อยอดของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่จะมีการจัดหาสถานที่ สำหรับให้ชาวบ้านนำไม้มากอง บริเวณหน้าเพชรการาจ หมู่ที่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมีการนำวิทยากรไปฝึกสอน อีกด้วย

รุ่งรัตน์ สุบินตัน/ชลบุรี

Related posts