ปฐมนิเทศตำรวจศาล

ปฐมนิเทศตำรวจศาล

 

วันนี้ เจ้าพนักงานตำรวจศาล รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน เข้ารายงานตัวในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก ต่อนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ในการนี้มีคณะสื่อมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจเข้าร่วมทำข่าวด้วย


💬 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวกับเจ้าพนักงานตำรวจศาลว่า “ขอให้ช่วยกันดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและสถานที่ ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมมั่นใจในศักยภาพของเจ้าพนักงานตำรวจศาลทุกคนเพราะผ่านการคัดเลือกจากบุคลากรที่มีทักษะหลายด้าน ขอให้พิสูจน์ในความรู้ความสามารถ และขอให้มั่นใจว่าสำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมจะสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่นเดียวกันกับข้าราชการศาลยุติธรรม”


👉 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในช่วงแรกเนื่องจากอัตรากำลังยังมีไม่มากจึงเน้นที่การเข้าไปวางระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของศาลยุติธรรมให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ และหากศาลใดมีคดีความที่เป็นที่สนใจของประชาชนหรือมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากต้องใช้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นการเฉพาะ สำนักงานศาลยุติธรรมก็จะจัดส่งกำลังพลเจ้าพนักงานตำรวจศาลออกไปช่วยดำเนินการทันที”

 

Related posts