เชียงใหม่ -พิธีมอบมงกุฎนางงามเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางงามระดับภูมิภาค สู่เวทีนางสาวไทย ประจำปี2562 (ชมคลิป)

เชียงใหม่ -พิธีมอบมงกุฎนางงามเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางงามระดับภูมิภาค สู่เวทีนางสาวไทย ประจำปี2562

 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบมงกุฎนางงามเชียงใหม่เป็นตัวแทนนางงามจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมประกวดนางงามระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ ในการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562 และให้เกียรติสวมมงกุฎ ประจำตำแหน่ง โดยมีนางระย้า อิสริยยศวดี ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย 2562 – 2563 (ภาคเหนือ)ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธี พร้อมดร.อดิศร สุดดี ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

นางระย้า อิสริยยศวดี ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย 2562 – 2563 (ภาคเหนือ)กล่าวว่า นางสาวเชียงใหม่ สู่เส้นทาง นางสาวไทย พร้อมเข้าสู่เวทีการประกวดความงามระดับนานาชาติ “Miss International 2019” การประกวด “นางสาวไทย 2562” เวทีประชันความงามของเหล่ากุลสตรีไทยผู้เพียบพร้อม ด้วยรูปลักษณ์และความสามารถที่มีมาอย่างยาวนาน แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่เวที นางสาวไทยยังคงยืนหยัดเฟ้นหาหญิงสาวผู้มีคุณสมบัติคู่ควรกับมงกุฎความงาม

ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบสิทธให้ TW Investment Group เป็นผู้ดําเนินการจัดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Iconic Beauty นางสาวไทย สง่างาม สู่สากล” โดยคัดเลือกสาวงามผู้แทนท้ัง 77 จังหวัด 4 ภูมิภาค เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว ทูตพาณิชย์ และเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีประกวด ในระดับนานาชาติต่อไป

โดยปีนี้กองประกวดนางสาวไทย ประจําปี 2562 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดแบบพลิกประวัติศาสตร์ การประกวดนางสาวไทย เริ่มตั้งแต่การรับสมัครและคัดเลือก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ คือ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและ ระดับประเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวด และเพื่อคัดเลือกสาวงามเพียงหนึ่งเดียว รับตําแหน่งนางสาวไทย 2562 ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว ทูตพาณิชย์ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และเป็นปีแรกที่นางสาว ไทยจะเข้าร่วมประกวดในเวทีสากล “มิสอินเตอร์เนชั่นแนล 2019” ท่ีประเทศญี่ปุ่น ในราวเดือนพฤศจิกายนนี้

ดร.อดิศร สุดดี ผู้อํานวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการมีส่วนร่วมกับกองประกวด นางสาวไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท รายา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย 2562 (นางงาม ภาคเหนือ) เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งสุภาพสตรีที่มีความเพียบพร้อม และเหมาะสม เป็นตัวแทนนางงามเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วม ประกวดนางงามระดับภูมิภาคและ ระดับประเทศ ในการประกวดนางสาวไทย ประจําปี 2562

ได้พิจารณาคุณสมบัติจาก คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งให้ นางสาววธูสิริ ใจกลาง นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 อายุ 26 ปี
กําลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผลงานด้านงานจิตอาสา ประกอบไปด้วย ผ้าป่า หนังสือ ชมรมบรรณารักษ์ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่, ชมรมอาสา พัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการสานฝันปันน้องสู่ห้องแห่งการเรียนรู้

ด้าน ผลงานและทุนวิจัย รางวัลเกียรติยศ “ตราชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจําปี 2560 (ครั้งที่ 6) โดยสหพันธ์ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค, ประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและบุคคลดีเด่นยอดเยี่ยมด้านสังคมสงเคราะห์ ม.เชียงใหม่, เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ทํางานสาธารณะประโยชน์ร่วมกับสภากาดชาดไทย, รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ม.เชียงใหม่

และรับทุนการวิจัยจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า รําไพพรรณี สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าร่วมประกวดนางงามระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ในการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562 อีกด้วย

และในโอกาสนี้ นายธนวัฒน์ วันสม ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดนางสาวไทย และ ดร.อดิศร สุดดี ผู้อำนวยการกอง ประกวดนางสาวเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการร่วมมือคัดเลือกสาวงามตัวแทน จังหวัดเชียงใหม่ จากเวที “นางสาวเชียงใหม่” เข้าร่วมประกวดนางสาวไทยในปี 2563 เป็นต้นไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts