อมตะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ชมคลิป)

อมตะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

ผู้ประกอบการพนักงาน และชาวชุมชนประมาณพันคน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่จังหวัดชลบุรี
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด มหาชน พร้อมผู้บริหาร พนักงานสถานประกอบการ และชาวชุมชนโดยรอบประมาณพันคน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและปฏิญาณตนเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

โดยร่วมกันปลูกพันธุ์กล้าไม้ยืนต้นซึ่งเหมาะสมกับภูมิลักษณะพื้นที่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 3,000 ต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ และน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยอุตสาหะ พระราชทานความช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรผู้ประสบพิบัติภัย เดือดร้อนทุกข์ยากต่างๆ และเป็นโครงการปลูกต้นไม้สาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบนิคมฯ เพื่อเป้าหมายการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มุ่งเน้นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวชุมชน มีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

//////////////////
รุ่งรัตน์. สุบินตัน /ชลบุรี

Related posts