เชียงใหม่-เตรียมจัดงาน” MED Chic Innovation Day 2019”ปลุกไอเดียขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์

เชียงใหม่-เตรียมจัดงาน” MED Chic Innovation Day 2019”ปลุกไอเดียขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์

 

แพทย์ มช.ร่วมกับ NIA จัดงาน Med Chic Innovation Day 2019 “Driving Healthcare through Innovation” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2662 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ขอเชิญชวนปลุกไอเดียและร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน MED Chic Innovation Day 2019 ภายใต้หัวข้อ”ขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์สู่นสัตกรรมทางการแพทย์”

ภายในงานจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกูรูด้านHealth Tech , การแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์จากเหล่าTech Startup , รวมถึงงานแถลงข่าวเปิดตัว “ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก” (Suandok Medical Innovation District) เปิดตัว”หุ่นสำหรับช่วยฝึกฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”ฯลฯ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ และ ตอกย้ำบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Global Hub) ด้านนวัตกรรมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ QR Code หรือ https://forms.gle/MKZcHC2Duerc5xnbA

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts