ระยองจัดงาน มหกรรมการศึกษา เปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC พร้อมพัฒนานวัตกรรมและคนในพื้นที่รองรับความเจริญสู่ไทยแลนด์ 4.0 (ชมคลิป)

ระยองจัดงาน มหกรรมการศึกษา เปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC พร้อมพัฒนานวัตกรรมและคนในพื้นที่รองรับความเจริญสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

วันที่ 21 กรกฎาคม2562 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC” และการเสวนาวิชาการ “ทิศทางการผลิตและการพัฒนา กำลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดขึ้นที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองระยอง โดยมี สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และ ผู้บริหารด้านการศึกษา ร่วมเปิดงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้คามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนและมีการดำเนินการแล้วในปัจจุบัน หรือกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve และ 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือ กลุ่มอุตสาหกรรม New S- curve เป็นกลไกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ส่งผลให้อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ต้องมีการเตรียมการพัฒนาคนในพื้นที่

โดยพบว่าความต้องการทักษะสำคัญจำนวนมากกว่า 400,000 คน ถือเป็นวาระสำคัญอีกครั้งหนึ่งในการพัฒนาอาชีวศึกษา ในด้านการจัดการเรียนการสอน ให้มีทิศทางที่เหมาะสม ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง มีความก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและความต้องการของตลาดแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต สร้างโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดอาชีพที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงใน EEC ซึ่งจะเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศและพร้อมที่จะก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0…….

กนก มนต์อ่อน ถ่ายภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts