พาณิชย์จังหวัดเชียงรายนำสินค้าของดีเชียงรายจัดแสดงที่สวนนุงพัทยา (ชมคลิป)

พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยนำคณะผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ROAD SHOW สินค้า 2 ภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (New Economy Academy ) ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

วันนี้ 20 ก.ค.62 ที่สวนนุงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นางนางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy )ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี โดยในพิธีมี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมในพิธีเปิด


นางนางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการของผู้ประกอบการในจังหวัด รองรับการขยายตัวทางเศษฐกิจและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดเพื่อส่งสริมการยายตัวทางการค้า การลงทุนจังหวัด และเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจยุคใหม่ในการรวมกลุ่มและสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่


และภายในงานยังพบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์จากจังหวัดเชียงราย จัดแสดงสินค้าในรูปแบบ MODERN MINIMART พร้อมอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมผ่านระบบการชำระเงินด้วย E-MONEY E-WALLETในช่วงการจัดงาน อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts