บุคคลสำคัญและเพื่อนร่วมรุ่น ตท.11 และนายเรือ 68 ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ” พล.ร.ท.จำรัส เผือกประพันธ์ คุณพ่อ สส.ชลบุรี เขต 8 สัตหีบ อย่างคับคั่ง

บุคคลสำคัญและเพื่อนร่วมรุ่น ตท.11 และนายเรือ 68 ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ” พล.ร.ท.จำรัส เผือกประพันธ์ คุณพ่อ สส.ชลบุรี เขต 8 สัตหีบ อย่างคับคั่ง

 


เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ” พล.ร.ท.จำรัส เผือกประพันธ์ ” อดีตข้าราชการบำนาญสังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11 นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 68 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก เจ้าของและผู้บริหาร ห้างทองสุพัตราเยาวราชกว่า 10 สาขา บิดา ดร.สถิระ เผือกประพันธ์ สส.ชลบุรี เขต 8 สัตหีบ ที่เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 17 ก.ค.62 ที่ผ่านมา โดยได้นำศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม พร้อมฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม กำหนด 3 คืน (ตั้งแต่วันที่ 19-21 ก.ค.62 เวลา 19.30 น.) ซึ่งก่อนหน้าพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำศพ พล.ร.ท.จำรัส เผือกประพันธ์ ซึ่งปรากฏว่ามีบุคคลสำคัญร่วมในพิธีรดน้ำศพเป็นจำนวนมาก อาทิ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 11 อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายภวัต เลิศมุกดา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง

พล.ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตลอดจนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมรุ่น ตท.11 และนายเรือ 68 และผู้ที่รักใคร่นับถือในความดีและความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสกุล “เผือกประพันธ์” ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพมีดังนี้ ทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม กำหนด 3 คืน ตั้งแต่วันที่ 19-21 ก.ค.เวลา 19.30 น. วันที่ 22-26 พิธีสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 19.30 น.ทุกคืน และวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ญาติ บุตร ธิดา สกุล “เผือกประพันธ์” ขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts