ชุมพร – ร้องสื่อโครงการชลประทานขนาดเล็กอาคารอัดน้ำคลองแพรกช้างแหก ชำรุดใช้งานไม่ได้ !!เดือดร้อนกว่า300ครัวเรือน!! (ชมคลิป)

ชุมพร – ร้องสื่อโครงการชลประทานขนาดเล็กอาคารอัดน้ำคลองแพรกช้างแหก ชำรุดใช้งานไม่ได้ !!เดือดร้อนกว่า300ครัวเรือน!!

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ทีมข่าวลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่จัดสร้างอาคารอัดน้ำคลองแพรกช้างแหก ตามโครงการชลประทานขนาดเล็กที่จัดสร้างอาคารอัดน้ำคลองแพรกช้างแหก ที่รัฐบาลสร้างให้ราษฎร โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ประโยชน์ และดูแลบำรุงรักษาร่วมกัน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบกับ นายพรศักดิ์ พิมาน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชำรุดของอาคารอัดน้ำคลองแพรกช้างแหกที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ใช้งานมานาน เกิดการชำรุดใช้งานไม่ได้ชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนกว่า300ครัวเรือน จึงได้วอนขอต่อสื่อ ที่ได้รับความเดือดร้อนในการจัดสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กอาคารอัดน้ำคลองแพรกช้างแหก ที่ได้ก่อสร้างมาเมื่อไม่นานระยะเกือบ 2 ปีแล้วปัจจุบันนี้การดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จไปนานแล้ว แต่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างเลยเนื่องจากอาคารดังกล่าวไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เลย

และก่อนที่จะก่อสร้างประชาชนยังได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำบริเวณดังกล่าวได้ แต่เมื่อมีการก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบัน ไม่มีน้ำกักเก็บ ในอาคารดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า งบประมานในการดำเนินการก่อสร้าง เท่ากับสูญเปล่า ไม่มีการดำเนินการติดตามผล และซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้มีการเก็บกักน้ำ และได้ใช้ประโยชน์จากการทำโครงการดังกล่าวเลย จึงฝากสื่อให้วอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบสาเหตุการชำรุด และให้ดำเนินการแก้ไขให้ได้ใช้งานได้ เพราะที่ผ่านมาเท่ากับมีแค่ป้ายชื่อโครงการแต่ประชาชนไม่ได้รับ ประโยชน์จากการทำโครงการ ฯ ดังกล่าวเลย

ธนากร โกศลเมธี รายงานจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts