ฉะเชิงเทรา​-หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ฉะเชิงเทรา​-หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

 

วันนี้ (18 ก.ค.62) ที่ด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” โดยมีนายระพีผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562


สำหรับ กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังของส่วนราชการต่างๆและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม แบ่งพื้นที่ออกเป็น6 โซน ทำความสะอาดพื้นที่วัด เก็บขยะ วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณรอบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยร่วมกันพัฒนา เสียสละ ทำเพื่อส่วนร่วม ด้วยความเต็มใจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม ซึ่งสนองพระราโชบายของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด สร้างความศรัทธาแก่ผู้เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

*******************

Related posts