เปิดแล้ว ! สระว่ายน้ำกว่า 16 ล้านบาท เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อทักษะการเรียน และพร้อมสำหรับการแข่งขัน (ชมคลิป)

เปิดแล้ว ! สระว่ายน้ำกว่า 16 ล้านบาท เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อทักษะการเรียน และพร้อมสำหรับการแข่งขัน

 

 

วันที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 9:00 น. ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต2 จ.กระบี่ เป็นประธานเปิดพิธี นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม นายพิริยะ ศรีสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ กล่าวรายงาน นายชำนาญ เรืองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู เด็กนักเรียน และชาวบ้าน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


ซึ่งทางเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขึ้น โดยใช้งบประมาณจำนวนเงิน 16 ล้านบาท เพื่อให้นักเรียนประชาชนในเขตพื้นที่ สามารถใช้สระว่ายน้ำเพื่อการเรียนการสอนว่ายน้ำ ให้การออกกำลังกายและส่งเสริมและสร้างเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ เป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ตกน้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการพัฒนาด้านร่างกาย สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้


ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กล่าวว่า การเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก เกิดจากเด็กว่ายน้ำไม่เป็น ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ เมื่อเกิดเหตุจมน้ำทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดังนั้นการที่เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตเด็ก ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติ ได้เรียนรู้การว่ายน้ำและการฝึกฝนทักษะการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำให้แก่นักเรียน รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล ตลอดจนถึงการออกกำลังกายของประชาชนในเขตพื้นที่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts