ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2562  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน

 

วันนี้ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.19 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ นายดำรงค์สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน

โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษา ของสถานศึกษาและชาวคุ้มวัดในเขตเทศบาลและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 14 คุ้มวัด ที่สวยงามจำนวนมาก

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสืบสานตำนานพรรษาขึ้น

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญในงานประเพณีเข้าพรรษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปวารณาตนเป็นพุทธมามะกะ ปฏิบัติศีลก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วนอันเป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนาของสังคม และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายของจังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การร่วมรับชมขบวนแห่เทียนพรรษา ของสถานศึกษา และชาวคุ้มวัดในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 14 คุ้มวัด ที่สวยงามตระการตา การสาธิตการแกะสลักเทียน การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดประดับตกแต่งเสลี่ยงต้นเทียนพรรษา พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครใจงดเหล้างดบุหรี่ปฏิบัติศีล 5 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และการเทหล่อต้นเทียนแบบโบราณ จำนวน 9 ต้น เพื่อนำไปทอดถวาย จำนวน 9 วัด ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อสืบสานตำนานเทียนพรรษาให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองร้อยเอ็ดสืบไป

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts