ดร.เอ สะถิระ สส.สัตหีบพร้อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้ (ชมคลิป)

ดร.เอ สะถิระ สส.สัตหีบพร้อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้

 

วันนี้ 16 ก.ค.62  ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรีเขต 8 สจ.เสน่ห์พิทักษ์กร นายสมประสงค์. วังแก้วหิรัญ.ที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจ.ชลบุรี นายธธีร์ทัย บุญบรรเจิดศรี ที่ปรึกษาพิเศษ สส.ชลบุรีเขต 8 นายหาญพล เชาว์ศิลป์ ที่ปรึกษาพิเศษ สส.ชลบุรีเขต8 นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทรกลุ่มเยาวชนจิตอาสากลุ่มเปิดหีบเปิดใจ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่พูลตาหลวง แสมสาร และพื้นที่นาจอมเทียนจำนวน 14 หลังคาเรือน ได้มอบ เครื่องใช้อุปโภคบริโภค และถุงยังชีพ และได้สอบถาม เกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไปและเพื้อส่งเสริมให้เยาว์ชนรู้จักการทำงานช่วยเหลือสังคมในชุมชน


สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ประสงค์อยากเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม สร้างอาสาสมัครและพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ ในความเป็น”อาสาสมัคร” นั้นไม่จำเป็นต้องลงแรงกายและเวลามากมายมหาศาลก็ได้ และไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีสถานะทางสังคมแบบไหน ประกอบอาชีพอะไร ขอแค่มีจิตใจอาสาเพื่อส่วนรวมและมีเวลาน้อยนิดในแต่ละวันเพียงพอให้ได้ลงมือหยิบจับการเป็นอาสาสมัครในวันหยุดสุดสัปดาห์สักหนึ่งวันต่อสัปดาห์ คุณก็สามารถเป็นอาสาสมัครได้


ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 ชลบุรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครการเปิดหีบเปิดใจ เพื่อที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเพศใดอายุเท่าไหร่ให้รู้จักการมีน้ำใจต่อกันต่อคนในชุมชนในโครงการเปิดหีบเปิดใจ ให้อาสาสมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่องใด เว็ปหรือในช่องทางกลุ่มเปิดหีบเปิดใจในการที่จะเป็นอาสาสมัครคอยดูแลคนในชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตัวเองอาศัยอยู่ในระยะ 5ถึง 10 กิโลเมตร ให้แจ้งกับทีมงานเปิดหีบเปิดใจก็จะส่งทีมเข้าไปเยี่ยมถ้ามีเวลาจะนำเยาวชนเข้าไปเยี่ยมเป็นการปลูกฝังให้มีน้ำใจกับคนในชุมชนและยังเป็นการปลูกฝังการให้

ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละท่านก็มักจะอยู่บ้านไม่ได้คุยกับใครไม่ได้เจอใคร วันนี้จึงพาลูกหลานในอำเภอสัตหีบของเราเป็นนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนสิงห์สมุทร และระดับมหาวิทยาลัยมาเยี่ยมคุณยายก็ได้เปรียบเสมือนลูกหลานคนหนึ่งของเขา เป็นเหมือนกำลังใจและในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งเป็นการบรรเทาทุกข์บ้าง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปลูกฝังคนในชุมชนอำเภอสัตหีบของเราให้รู้จักการให้และมีน้ำใจต่อกัน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts