นครนายก งานเทศกาลแห่เทียน ไทยเวียง คีรีวัน (ชมคลิป)

คณะกรรมการ-ชาวบ้านร่วมจัดงานเทศกาลแห่เทียนไทยเวียง คีรีวัน

 

ที่วัดคีรีวัน หมู่ที่1 ตำบล​ ศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พณฯท่านอุดำ แสงแก้วมีไซ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลแห่เทียน ไทยเวียง คีรีวัน โดยมีพระครูปรยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง พระครูอุดมกิจจานุกุล เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน เป็นปรธานสงฆ์ พร้อมมีผุ้นำชุมชน ประชาชน ชาวบ้านคีรีวัน ชาวบ้านศรีนาวา ชาวบ้านบุ่งเข้ ชาวบ้านคลองสีเสียด เข้าร่วมในขบวนแห่เทียน ไทยเวียง คีรีวัน จำนวนมาก


ด้วยทางคณะกรรมการร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านจัดเทศกาลแห่เทียน ไทยเวียง ครีวัน ประจำปี 2562 ณ วัดคีรีวัน กิจกรรมในงานปรกอบด้วย การประกวดรถแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ นิทรรศการปติมากรรมพุทธศิลป์ ชมการแสดงรำวัฒนธรรมชาวไทยเวียงและถวายเทียนจำนำพรรษา ในพระอุโบสถวัดคีรีวัน เป็นอันเสร็จพิธี

 

สมบัติ เนินใหม่ /ปพิชญา เนินใหม่ /นครนายก

Related posts