สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือร่วม “สืบสาน รักษาและต่อยอด” เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กองทัพเรือ

สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือร่วม “สืบสาน รักษาและต่อยอด” เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กองทัพเรือ

 


วันที่ 15 ก.ค.62 พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ธานี แก้วเก้า ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รองหัวหน้าคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กองทัพเรือ/กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในโอกาสนำคณะอนุทำงานเผยแพร่องค์ความรู้อินทรีย์วิถีไทย ซึ่งนำโดย คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ รองหัวหน้าคณะอนุทำงานฯ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของฐานทัพเรือพังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

พลเรือตรี ธานี แก้วเก้า กล่าวว่า กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ดำเนินการติดตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการส่งเสริมความจงรักภักดี ปกป้องสถาบัน สิ่งที่เป็นพระราโชบาย หรือสิ่งที่มีพระราชดำริ ต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และไม่มีขอบกพร่อง ในการขับเคลื่อนสืบสานต่อยอดในหลักปรัชญาของเศรษฐ
กิจพอเพียง ด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่า ภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่กองทัพเรือ ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

Related posts