จ.จันทบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสารธารณะจังหวัดจันทบุรี ให้บริการรับส่งผู้เข้าสอบวันพรุ่งนี้ ย้ำคิดเสียว่าเป็นเสมือนบุตรหลาน ดูแลและให้บริการอย่างประทับใจ คิดค่าโดยสารในราคาปกติ

จ.จันทบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสารธารณะจังหวัดจันทบุรี ให้บริการรับส่งผู้เข้าสอบวันพรุ่งนี้ ย้ำคิดเสียว่าเป็นเสมือนบุตรหลาน ดูแลและให้บริการอย่างประทับใจ คิดค่าโดยสารในราคาปกติ

 

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การออกมารณรงค์ประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์และรถโดยสารสาธารณะ ครั้งนี้ สืบเนื่องมากจากในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นี้ จังหวัดจันทบุรีจะมีโอกาสต้อนรับผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สนามสอบหลายแห่งในจังหวัดจันทบุรี เช่น ที่โรงเรียนเบญจานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนศรียานุสรณ์ วิทยาลัยนาฎศิลป์ รวมถึงที่มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี รวมแล้วกว่าหมื่นคน ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผู้ติดตามที่จะหลั่งไหลมาเพื่อให้กำลังใจบุตรหลานอีกด้วย ในเบื้องต้นได้มีการจัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกไว้หลายจุด โดยเฉพาะจอดรถสวนสาธารณะทุ่งพลงใต้หรือที่เรียกว่า พระยืน นั้น ได้มีจิตอาสารถจักรยายนต์ไปให้บริการรับ-ส่งผู้เข้าสอบไว้จำนวนหนึ่ง รวมถึงมีรถบริการสาธารณะไว้ให้บริการอย่างเพียงพอแล้ว


อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ซึ่งเป็นสนามสอบใหญ่ที่จะมีผู้เดินทางเข้าไปสอบแข่งขันมากถึง 8,000 คน จังหวัดจันทบุรีได้จัดสถานที่จอดรถไว้ ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อรอบรับและให้บริการแก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาสอบแข่งขันอย่างเพียงพอเช่นกัน โดยกำหนดไว้ว่าจะให้มีรถโดยสารสาธารณะไปคอยลำเลียงผู้เข้าสอบจากลานจอดรถที่ อบจ.ไปยังสนามสอบ ทางประตู 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ซึ่งเป็นประตูด้านถนนสุขุมวิท และใกล้อาคารทำการสอบแข่งขันมากที่สุด ส่วนภายในมหาวิทยาลัย ฯ จะมีรถจักรยานยนต์ไปบริการรับ – ส่ง จากประตู 1 หน้ามหาวิทยาลัย(ด้านถนนรักศักดิ์ชมูล) เข้าไปยังตึกทำการสอบแข่งขัน บริการในช่วง 2 เวลา คือ เช้าเวลา 06.00 – 08.30 น. รับผู้เข้าสอบจากลานขนถ่ายสินค้า อบจ. ไปยังสนามสอบ ประตู 3 และช่วงเย็นจากสนามสอบไปส่งยังสถานที่ลูกค้ากำหนด เวลา 15.30 น. เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีรถบริการ


ผู้เข้าสอบอย่างเพียงพอ รวดเร็ว ให้ผู้เข้าสอบเข้าไปถึงสนามสอบได้อย่างทันเวลาที่กำหนด วันนี้(13 กรกฎาคม 2562) จึงมาเชิญชวนผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถโดยสารสาธารณะ เข้าร่วมให้บริการในครั้งนี้ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์และรถโดยสารสาธารณะทุกท่าน คิดเสียว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ครั้งนี้ เป็นเสมือนบุตรหลานของพวกเรา ด้วยการให้บริการด้วยไมตรีจิต ไม่เอารัดเอาเปรียบ เรียกเก็บค่าโดยสารในราคาปกติ เป็นธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วย

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts