#สุรินทร์# ผบ. มทบ. 25 จัดพิธีปิดการฝึก มอบประกาศนียบัตรให้แก่ทหารใหม่และวันพร้อมญาติทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# ผบ. มทบ. 25 จัดพิธีปิดการฝึก มอบประกาศนียบัตรให้แก่ทหารใหม่และวันพร้อมญาติทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึก มอบประกาศนียบัตรให้แก่ทหารใหม่และวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 พร้อมด้วย พันเอก ศักดา คล้ำมีศรี รอง ผบ.มทบ.25(1) พันเอก สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(2) และนายทหาร มทบ.25 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ. 25 ตามที่กองทัพบก มีนโยบายให้หน่วยจัดพิธีปิดการฝึก พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ให้กับทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น 10 สัปดาห์

สำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบกนั้น มณฑลทหารบกที่ 25 ได้ดำเนินการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 25 หลักสูตรการฝึกใช้หลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปสำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก ห้วงระยะเวลาการฝึก 10 สัปดาห์ กำลังพลที่เข้ารับการฝึกจำนวน 168 นาย ผลการประเมินผลการฝึกคิดเป็นร้อยละ 14.80 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ในการนี้มณฑลทหารบกที่ 25 ได้จัดวันพร้อมญาติทหารใหม่ ตามคำสั่งกองทัพบกที่ 120/2 2562 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาเยี่ยมเยียนทหารใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองทหารใหม่ ได้เยี่ยมชมหน่วยทหาร เพื่อให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองทหารใหม่ เข้าใจวิธีการฝึกอบรมการปกครอง บังคับบัญชา และความเป็นอยู่ทหารใหม่ พร้อมทั้งให้ประชาชนทั่วไป ให้การสนับสนุนในการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ต่อไป

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า นสพ.ข่าว ๔ เหล่าทัพ รายงาน

Related posts