วัดโสธรวรารามวรวิหารจัดพิธีฉลองพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่และสวดภาณยักษ์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน และให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมือง

วัดโสธรวรารามวรวิหารจัดพิธีฉลองพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่และสวดภาณยักษ์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน และให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมือง

 


วันนี้ (9 ก.ค.62) เวลา 13.39 น. ที่พระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีฉลองพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่และสวดภาณยักษ์ พร้อมด้วยพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า พุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทราจำนวนมากเข้าร่วมพิธี


ภายในพิธี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป รับทักษิณานุปทาน จากนั้นพระราชาคณะรอง 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระมหาวิหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร และสวดภาณยักษ์ เพื่อเป็นการขับไล่ภูตผีปีศาจ สิ่งไม่ดีเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน และเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมือง


วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญมาแต่อดีตกาลและเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทุกวันจะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สักการบูชาจำนวนมาก เพื่อรองรับจำนวนสาธุชนที่มากราบนมัสการหลวงพ่อโสธร คณะกรรมการวัดโสธรวรารามวรวิหาร จึงพร้อมใจกันก่อสร้างอาคารมหาวิหารหลวงพ่อโสธร หลังนี้ขึ้นมาโ ดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่วัดโสธร ได้ดำเนินการย้ายพระประจำพระอุโบสถชั่วคราวมาประดิษฐานไว้ที่พระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่นี้แล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ค.62) จะเปิดให้ประชาชนเข้ามากราบสักการะองค์หลวงพ่อโสธรจำลองและพระศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้ และในส่วนของพระอุโบสถ์ชั่วคราวนั้น ทางวัดจะทำการรื้อออก และปรับสถานที่จัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และหอสมุดของวัดโสธร เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาพระธรรมและประวัติศาสตร์ของหลวงพ่อโสธร และวัดโสธรวรารามวรวิหารต่อไป

***************

Related posts