การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้พึ่ง พ.ศ.2557 พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้พึ่ง พ.ศ.2557 พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน

 


วันนี้ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่โรงรมเบเวอร์รีฮิลล์ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคฺ นายนพดล ศักดิ์เจริญชัยกุล ผอ.ศคพ.นครสวรรค์ประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ .ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 พ.ร.บ.ควบคมการขอทาน พ.ศ.2559 นางกวิตา เงินพลอย หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องมาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการร่วมมือระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชน ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครนครสวรรค์ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านคนไร้ที่พึ่ง และ ขอทานเชิงบูรณาการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นรูปธรรมในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าไปพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้นำชุมชน

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts